Společnost Locrea je obchodní společností se sídlem v Praze, hlavním městě ČR, která se svojí činností zaměřuje převážně na obchod s mraženým masem určeným pro další zpracování v masozpracujících společnostech.

Zakládáme si na dlouhodobých a korektních vztazích a na důvěře vůči naším dodavatelům a odběratelům.

Dodávky zboží zajišťujeme přímo od našich dodavatelů nebo z naších logistických center, které jsou strategicky umístněné ve vztahu k trhům, kde působíme.

Řadíme se mezi významné dodavatelé masa na území střední Evropy s přesahem do všech států EU.

Přidaná hodnota

Ve spolupráci s odběrateli pracujeme na zefektivnění dodávek vstupních surovin pro jejích výrobu, tak aby maximálně vyhovovaly jejích potřebám. S našimi odběrateli a dodavateli se snažíme vytvářet dlouhodobé vztahy výhodné pro obě strany. To nám umožňuje dlouhodobě nabízet služby na vysoké úrovni s individuálním přístupem.

Flexibilita

Vzhledem k tomu, že spolupracujeme jak s velkými tak i lokálními výrobci masa jsme schopní zajistit široký sortiment vstupních surovín pro výrobů v různych objemech, které splňují vysoké nároky našich odběratelů na kvalitu. Strategicky rozmístněná logistická centra nám umožňují flexibilně reagovat na poptávku našich odběratelů a zároveň efektivně nakupovat surovinu.